Kuinka jatkaa jäsenyyttä

Jos olet liittynyt jo aiemmin jäseneksi, sinun tarvitsee vain maksaa tämän vuoden jäsenmaksu (10€) tilillemme (maksutiedot alla). Jäsenmaksun maksamatta jättäminen katsotaan automaattisesti ylioppilaskameroista eroamiseksi. Jos yhteystietosi, sukunimesi tai kotipaikka ovat muuttuneet tai olet valmistunut, ilmoita tietojesi muutoksesta jäsenvastaavalle jasenvastaava(at)yokamerat.org.

Jos olet valmistunut, sinulla on silti mahdollisuus jatkaa joukossamme ulkojäsenenä. Jäsenmaksu on sama 10€. Ulkojäsenyys eroaa varsinaisesta jäsenyydestä siten, että ulkojäsenellä ei ole äänioikeutta ylioppilaskameroiden kokouksissa.

Maksutiedot:

Saaja: Oulun ylioppilaskamerat ry
Tilinumero: FI39 47443020008808
BIC: HELSFIHH
Viesti: Jäsenmaksu *vuosiluku*, etunimi sukunimi
Summa: 10€.

Pimiöavaimen palautuslomake.

Jäsenyyttä koskeva ote yhdistyksen säännöistä.

Haluatko oman avaimen pimiöön? Avaimen maksu on 20€. Yhdistyksellä on käytössään kaksi pimiötä, niistä lisää pimiösivuilla Pimiöavaimen saamiseksi pimiökurssi tulee olla käytynä tai taidot sen käyttöön muuten hallussa, ja sekä avaimen hankinnasta sovittuna pimiövastaavan kanssa.

Oletko Oulun yliopiston opiskelija tai muun oppilaitoksen opiskelija vai et opiskelija? Tieto tarvitaan, jotta tiedämme, onko sinulla mahdollisuus liittyä varsinaiseksi jäseneksi vai ulkojäseneksi. Ulkojäsenyys eroaa varsinaisesta jäsenyydestä siten, että ulkojäsenellä ei ole äänioikeutta ylioppilaskameroiden kokouksissa.

Ote Oulun Ylioppilaskameroiden säännöistä. Täydellinen sääntö löytyy tästä.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ulkojäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muita opiskelijoita. Opiskelun päätyttyä varsinainen jäsen siirtyy suostumuksellaan ja hallituksen hyväksynnällä ulkojäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Liittymis-, kertakaikkinen ja vuotuinen jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun, kertakaikkisen jäsenmaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous voi myös päättää olla asettamatta kertakaikkista jäsenmaksua. Kertakaikkisen jäsenmaksun suorittaneet eivät suorita enää uusia jäsenmaksuja. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kuluvan kalenterivuoden aikana liittyneen uuden jäsenen, jolla ei ole aiempia maksamattomia jäsenmaksuja tai muita laiminlyötyjä maksuja yhdistystä kohtaan, ajanjaksolla 1.9.- 31.12. maksama jäsenmaksu kattaa myös seuraavan vuoden jäsenmaksun.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjaimellisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, kun hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa 1.12. mennessä. Eroamispäiväksi merkitään 2.12.