Maksukuittirekisterin rekisteriseloste

Tämä on Oulun ylioppilaskamerat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Päivitetty 17.8.2022.

  1. Rekisterin pitäjä

Oulun ylioppilaskamerat ry

PL 3000

90014 Oulun yliopisto

  1. Rekisterin vastaava yhteyshenkilö

Juha-Matti Ojakoski / Puheenjohtaja

puheenjohtaja@yokamerat.org

  1. Rekisterin nimi

Maksukuittirekisteri

  1. Peruste henkilötietojen käsittelyyn

Kirjanpitolaki 2:10: ” Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.”

  1. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisterissä ilmenee maksun saajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja tilinumero.

Säilytysaika on kuusi vuotta kirjanpitolain 2:10 vaatimalla tavalla.

  1. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat maksun hakijoilta

  1. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Oulun ylioppilaskamera ry ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on paperimuodossa taloudenhoitajan kotona. Edellisen vuoden rekisteri saatetaan skannata sähköiseen muotoon toiminnantarkastusta varten. Tällöin sähköiseen rekisteriin pääsee käsiksi myös toiminnantarkastajat sekä yhdistyksen hallitus.

  1. Rekisterin tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilö voi vaatia häntä itseään koskevaa tietoa näkyville ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön ja esittää kirjallisen oikaisupyynnön niin halutessaan.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on perustelluista syistä ja lain puitteissa mahdollisuus pyytää hänen tietojaan poistettavaksi rekisteristä. Päätöksen tietojen poistosta tekee yhdistyksen hallitus.